Home Tags მომხმარებელთა სეგმენტი

Tag: მომხმარებელთა სეგმენტი

შეისწავლეთ ის, ვისაც სთავაზობთ პროდუქტს!

ბიზნესის წარმატების მთავარი კრიტერიუმი მომხმარებლის საჭიროებებთან თავსებადი შეთავაზებული პროდუქტია. სწორედ ამ თავსებადობის აღმოსაჩენად და შესასწავლად, გთავაზობთ ერთ საინტერესო მეთოდს. ესაა: “შეთავაზებული ღირებულების კანვას მოდელი”. მოდელი...

კანვას ბიზნეს მოდელი

ბიზნეს მოდელს შეუძლია შენი ბიზნესი აქციოს გლობალური წარმატების ან პირიქით ტოტალური წარუმატებლობის მაგალითად. ამის ნათელი მაგალითია XEROX 914. 1959...

პოპულარული

შემთხვევითი: