ელექტრონული კომერცია – თეორია და პრაკტიკა

გზამკვლევი, დაინტერესებულ მეწარმეებს, მისცემს საშუალებას გაეცნონ ელექტრონული კომერციის შესაძლებლობებსა და მათი პრაქტიკაში დანერგვის გზებს.

გზამკვლევი შეიქმნა კრეატიული განვითარების ცენტრის დაკვეთით, პროექტის “ინტერნეტი განვითარებისათვის” ფარგლებში. პროექტს ახორციელებს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო.