როგორ დავგეგმო 5 წუთიანი პრეზენტაცია?

გსურთ ძლიერი პრეზენტაციის ჩატარება? ამისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მომზადება! რაც უფრო მეტს გეგმავ და ემზადები, მით უფრო თვითდაჯერებული იქნები, როცა წარდგები აუდიტორიის წინაშე.

მომზადებისთვის წარმოგიდგენთ Brian Tracy-ს The PREP Formula-ს, პრეზენტაციის მომზადების ეფექტურ  ტექნიკას, რომელსაც იყენებენ წარმატებული სპიკერები მსოფლიოს გარშემო.

დავიწყოთ პრეზენტაციის მომზადება.

დაწერე პრეზენტაციის სათაური:

დაწერე ერთი წინადადებით მიზანი, თუ რისი მიიღწევა გსურთ თქვენი პრეზენტაციით:

ჩამოთვალეთ 15 სალაპარაკო საკითხი, იდეა, ფრაზა, სტატისტიკა, მაგალითიი, ილუსტრაცია, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ თქვენ პრეზენტაციაში:

გაიაზრეთ თითოეული მათგანი და  შეარჩიეთ 5 საკვანძო საკითხი, რომელსაც ყველაზე მეტად დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია თქვენი საუბრის დროს.

ქვემოთ, გადმმოიტანეთ თქვენს მიერ შერჩეული 5 საკითხი პრიორიტეტული რიგითობით:

საკითხი 1:

საკითხი 2:

საკითხი 3:

საკითხი 4:

საკითხი 5:

თქვენ უკვე გაქვთ არჩეული და ორგანიზებული სასაუბრო 5 საკითხი, ახლა უკვე დადგა დრო გამოვიყენოთ PREP ფორმულა თითოეული საკითხისთვის.

★ The “PREP” Formula

P = Point of View

ჩამოაყალიბეთ თქვენი შეხედულება, იდეა, ან ფაქტი დასაწყისში საკითხის შესახებ.

მაგალითად: “მეტი ადამიანი აპირებს იშოვოს მეტი ფული შემდეგი 10 წლის მანძილზე, შედარებით გასული 100 წლისა.”

R = Reasons
ჩამოაყალიბე მიზეზი, რის გამოც ახსენეთ ეს იდეა, ან შეხედულება, რის გამოც ფიიქრობთ რომ თქვენი შეხედულება მართალია.

მაგალითად: “მილიონერების და მილიარდელებისს რაოდენობა, რომელთაც თვითონ იშოვეს ეს სიმდიდრე, გაიზარდა 60% ით ბოლ 5 წლის მანძილზე და ეს ტემპი უფრო იზრდება.”

E = Example

გამოყენეეთ მაგალითი, ილუსტრაცია რომ გაამყაროთ თქვენი შეხედულება.

მაგალითად: “1900 წელს ამერიკაში იყო 5000 მილიონერი და მილიარდელი. 2000 წლისთვის კი 5 000 000 მილიონერი იყო აშშ-ში და  500 მილიარდელი მსოფლიოს გარშემო. 2007 წლისთვის, Business Week Magazine ის მონნაცემებით ამერიკაში 8 900 000 მილიონერია აშშ-ში და 700 მილიარდელია მსოფლიოს გარშემო.”

P = Point of View

გაიმეორეთ პირველი “P” თქვენი იდეის ხაზის გასასმელად.

მაგალითად: “არასდროს არ ყოფილა მსგავსი შესაძლებლობა თქვენთვის, რომ მიაღწიოთ ფინანსურ წარმატებას, როგორც დღეს.”
PREP  ფორმულის გააზრების შემდეგ, დაიწყეთ თქვენი 5 საკვანძო სიტყვისთვის წინადადებების მომზადება.

საკითხი 1.

Point of View:

Reasons:

Example:

Point of View Restated:

და იგივე გაიმეორეთ დარჩენილი 4 საკითხისთვის.

★ Your 5-Minute Speech Creation

თითოეული საკითხისთვის PREP ფორმულის გამოყენების შემდეგ, ლოგიკური კავშირით გააერთიანეთ თქვენი საკითხები და საპრეზენტაციო სიტყვა მზად გაქვთ!

არ დაგავიწყდეთ მომზადება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ძლიერი პრეზენტაციისთვის.

გისურვებთ წარმატებებს.